(1)
Halašová, D. BRONZOVÝ POKLAD NA VALAŠSKU. WRLEM 2019, 10.