(1)
Schupplerová, S. PAMĚŤ A KRAJINA V KOMIKSU J. RUDIŃE A J. ŃVEJDÍKA ―ALOIS NEBEL‖. WRLEM 2019, 10.