, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praz, Chéquia