v. 9 n. 9 (2015): Nono Número/ Dezembro de 2015

					Visualizar v. 9 n. 9 (2015): Nono Número/ Dezembro de 2015

SUMÁRIO

 INFORMACE O ČÍSLE 9

 

APRESENTAÇÃO

Equipe Editorial

OBSAH

Název článku a autor

EXPEDIENTE

INFORMACE O ČASOPISE 

 

STUDIUM A PERSPEKTIVA PORTUGALSKÉHO JAZYKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Iva Svobodová (Masarykova univerzita)

 

ZEMĚPISNÉ VARIANTY VERBÁLNÍ FLEXE V 1. OS. J. Č. MINULÉHO ČASU PROSTÉHO NA ÚZEMÍ KONTINENTÁLNÍHO PORTUGALSKA

Petra Svobodová (Univerzita Palackého)

 

O ESTADO NOVO BRASILEIRO EM “PRIMEIRO DE MAIO”, DE MÁRIO DE ANDRADE

Bruna Otani Ribeiro (UNILA – Universidade Federal da Integração Latino Americana )

 

KOMENSKÉHO POJETÍ HRY VE VÝUCE A JEHO VLIV NA METODU JEVIŠTNÍHO TVARU

Marie Boccou Kestřánková (Univerzita Karlova v Praze)

 

QUINCAS BORBA E A RETRATAÇÃO DA SOCIEDADE CAPITALISTA: UMA ANÁLISE DO PERSONAGEM RUBIÃO

Tatiane Peres Zawaski (Centro Universitário La Salle)

Lúcia Regina Lucas da Rosa (Centro Universitário La Salle)

 

MYŠLENÍ O JAZYCE V KNIZE VILÉMA FLUSSERA JAZYK A SKUTEČNOST

Jaroslava Jindrová (Univerzita Karlova v Praze)

 

EM DIÁLOGO: AS “GUERRAS” DE NETTO E CAMISÃO

Emilio Davi Sampaio (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

Zélia R. Nolasco dos S. Freire (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

 

BRAZILSKÝ POBYT FERDINANDA HÝŽI

Lukáš Perutka (TEC Monterrey, Mexico) 

 

OSIDLOVATI PŮDU, TO JE VZNEŠENÝ ÚKOL ČLOVĚKA ANEB HOSPODÁŘSKÁ KOLONIZACE V MYŠLENKÁCH JANA ANTONÍNA BATI

Hana Kuslová (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně)

 

Publicado: 2019-04-11

Apresentação