BRONZOVÝ POKLAD NA VALAŠSKU

Visualizações: 394

Autores

  • Denisa Halašová Univerzita Palackého, Olomouc.

Resumo

Coby přistěhovalce do kraje valašského mě vţdy zajímaly místní historické i
rodové a jiné souvislosti, neboť jsem přesvědčená o tom, ţe kaţdý člověk by měl znát
nejen své okolí a jeho historii, ale také své kořeny. Proto mě velice brzy zaujal poměrně
neznámý, a to dokonce mezi místními lidmi, nález bronzového pokladu v obci
Huslenky na Hornovsacku.
Samotný nález je zajímavý tím, ţe byl dílem náhody, nikoli systematického
průzkumu. Dle dostupných pramenů to byl prakticky první nález svého druhu na
Valašsku.
V článku časopisu Naše Valašsko z roku 1947 popisuje nález takto: „V září roku
1947 vyučoval učitel Jaroslav Babica ve II. Třídě měšťanské školy v Hovězí v hodině
dějepisu o pravěkém člověku a o vykopávkách. Žák Josef Maňák se přihlásil, že jeho
otec vykopal před několika roky na kopci také nějaké staré kroužky a že je mají dosud
doma kdesi v kůlně. Na učitelovo vyzvání přinesl žák na druhý den jeden kroužek na
ukázku. Ředitel školy zjistil v kroužku krásný bronzový náramek z lužické kultury,
vyslech podrobně žáka a vyzval ho, aby všechny kroužky, jež mají doma, přinesl s
otcovým svolením do školy, tak jak jsou, nečištěné a se zbytky hlíny. Žák skutečně
přinesl ještě 20 náramků, poslední dva si jeho otec ponechal. Následujícího dne se
ředitel vydal do údolí Kychové, aby se osobně přesvědčil o okolnostech přímo u nálezce,
zaznamenal podrobnosti a ofotografoval situaci.“

Downloads

Publicado

2019-04-11

Como Citar

Halašová, D. (2019). BRONZOVÝ POKLAD NA VALAŠSKU. WEB REVISTA LINGUAGEM, EDUCAÇÃO E MEMÓRIA, 10(10). Recuperado de https://periodicosonline.uems.br/index.php/WRLEM/article/view/3497

Edição

Seção

Artigo original